رفتن به محتوای اصلی

نرم افزار مدیریت مدارس هوشمند چیست؟

همه چیز در مورد سامانه اتوماسیون مدارس یا سامانه مدارس هوشمند

نرم افزار مدرسه یکی از مهمترین ویژگی های یک مدرسه هوشمند است، این نرم افزار با عنوان سامانه هوشمند معلم نیز شناخته می شود، برای فراهم آوردن امکانات سامانه مدارس هوشمند سه زیر مجموعه ی نرم افزاری لازم است به نام های پنل مدیریت تحت وب ، اپلیکیشن معلمان و اپلیکیشن اولیا که هر کدام این ها دسترسی هایی دارند که به ازای هر کدام جداگانه تعریف می شود. به طور مثال معلمان می توانند نمرات را هم از طریق وب سایت و هم اپلیکیشن معلمان وارد کنند. هر کدام از این نرم افزارها امکانات متفاوتی دارند که به بخش های مختلف تقسیم بندی می شوند.